doğal afetlerle ilgilenen kurumlar

Doğal Afetlerle İlgilenen Kurumlar

Kızılay

11 Haziran 1868’de İstanbul’da kurulan kuruluş bir sosyal yardım kuruşu olarak hayata geçirilmiştir. Geçmiş tarihlerde farklı isimler ile anılan kurum, 1935 yılında son ismi olan Kızılay Derneği adını almıştır. Dernek, savaş, barış, yurt içi ve yurt dışı doğal afet ya da felaketleri ile ilgilenmektedir. Bunun yanı sıra sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı da desteklemektedir.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Birçok süreçten geçtikten sonra 1935 yılında ”Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu” adını almıştır. Şimdi ise kurumun adı ”Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu”dur. Kurumun amacı ise yardıma muhtaç çocuklara, özürlülere, yaşlılara ve yardıma muhtaç diğer insanlara bakmak ve ilgilenmektir.

Yeşilay

Kurum 1920’de İstanbul’da, Türkiye sınırları içinde zararlı alışkanlıkları (sigara,alkol,uyuşturu vs.) önleme amacıyla kuruldu. Bir diğer yandan bunların zararlı hakkında gençleri ve diğer vatandaşları bilgilendirmeyi amaçlamıştır.

Türk Hava Kurumu

THK, 1925 yılında gençlere havacılığı sevdirmek amacıyla Atatürk tarafınca kurulmuştur. Günümüzde halen sivil ve askeri havacılığın önemini benimsetmek ve geliştirmek amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. THK, gençleri havacılığın çeşitli dallarında yetiştirmektedir ve birçok kurs açmaktadır.

Milli Eğitim Vakfı

Bir ülke için en önemli şey eğitimdir. Milli eğitimin en büyük hedefi ise iyi eğitim verilmesidir. Milli Eğitim Vakfı, 1981’de hayırseverlerin katkılarını en iyi yollardan değerlendirme amacıyla kurulmuştur. Milli Eğitim Vakfı, Bakanlığa bağlı okulların eğitim-öğretim ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Gönüllü Yardım Kuruluşları

Ülkemizde birçok gönüllü yardım kuruluşu bulunmaktadır. Kuruluşlar amaçları yönünden birçok alana ayrılmaktadır. Bunlar; insan hakları, kimsesiz çocuklar, yaşlılar, özürlüler, doğal afetler, felaketler vs. Bu kuruluşların bazıları şunlardır:

Türkiye Deprem Vakfı: Kuruluşun amacı; depremlerde alınması gereken önlemleri ve yurt içi, yurt dışı kuruluşlar ile iletişim halinde etkinlikler düzenlemektir.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT): Doğal alanlarda meydana gelen kaza ve kaybolma olaylarında yardımcı olan kuruluştur. Deprem, sel, heyelan, çığ gibi doğal afet durumlarında arama kurtarma çalışmaları düzenlemektedir.

Türkiye Sağır ve Dilsizler Cemiyeti: Ülke genelinde, duyma ve konuşma engelli vatandaşlara yardım amaçlı kurslar, barındırma yurtları ve rehabilitasyon merkezleri açmaktadır. Bu kişilere yardım ve destekte de bulunulmaktadır.