amatör telsizcilik yönetmeliği

Amatör Telsizcilik Yönetmeliği

Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği

Yönetmeliğin amacı, özel amaçlar için bulunan frekans bandları ile çıkış gücünde çalışan ve diğer sistemlerdeki elektromanyetik girişimlere sebep olmayan, elektromanyetik girişimlere açık kullanılan ve de kurumca belirlenmiş teknik düzenlemelerde uygun telsiz cihazlar ve sistemlerin, herhangi bir telsiz kurma ya da kullanma izni ve telsiz ruhsatına ihtiyaç duyulmaksızın, gerek kalmadan kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Yönetmelik, 5 Kasım 2008’de 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 36. ve de 37. maddelerine dayandırılarak hazırlanmıştır.

Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Telsiz kurma, kullanma, kullanma izni, ruhsatname verilmesi,izin ve ruhsatnamenin süresi, yenilenmesi, değişikliği ve iptaline ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde öngörülmüş telsiz cihazlarının ve sistemlerinin kurulması ve kullanılması, nakili, işletme tiplerinin değişmesi, devir edilmesi ve de hizmet dışında bırakılması işlemlerinde kullanıcıların da tabi olacağı ile ilgili hususları bu yönetmelikle belirlenmektedir. Radyo, televizyon yayınlarına ilişkin husus ve kanunlarda belirtilen hükümlere bağlı kalmak kaydı ile, kamudaki kurum ve kuruluşlarının ve gerçek, tüzel kişiler tarafınca telsiz cihazların ve sistemlerinin kurulması, kullanılmasında uygulanacak olan işlemlerin usul ve esaslarının yanında yapılacak işleri ve işlemleri de kapsayan yönetmeliktir.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Amatör Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği

Yönetmeliğin amacı, amatör telsizcilik sınavlarına ve bu amatör telsizcilik belgelerinin verilmelerine ilişkin hususların ve de usul ve esaslarının belirlenmesidir. Amatör telsizcilik faaliyetlerinde bulunmak isteyen ya da bulunanlara ve de amatör telsizcilik belgesi verilmesi ile ilişkili işlemleri kapsayan yönetmeliktir.

Spektrum Yönetimi Yönetmeliği

Spektrumun planlanması, yönetimi, frekans tahsisleri, ulusal, uluslararası koordinasyonu, tescili, frekansların etkin ve de verimli kullanılması gerektiğininde tahsis edilmiş olan frekansın geri alınması ve de yeniden tahsis edilmesine ilişkin hususların usul ve esaslarını belirlemekte ve düzenlemektedir. Radyo ve TV yayınları ile ilgili kanunda öngörülen hükümlere bağlı kalmak şartı ile, spektrum yönetiminin kapsamında asıl ilke ve esasları, Milli Frekans Planının hazırlanması ve de güncellenmesi, frekans tahsisi ve ulusal, uluslararası koordinasyonu, tescili, tahsis edilmiş olan frekansların geri alınması ya da yeniden tahsis edilmesi bu yönetmeliğin usul ve esaslarını kapsamaktadır.