utc nedir

UTC Nedir?

Bir diğer adıyla Eş Güdümlü Evrensel Zaman olarak bilinmektedir. Birçok ülkede baz alınmış bulunan medeni ve de bilimsel zaman kavramıdır. Bilindiği üzere 1963 yılında kullanımına başlanmıştır. UTC kısaltması ise Fransızca, Temps Universel Coordonne, İngilizce, Coordinated Universal Time cümlelerinin kısaltmasıdır. Fransızca ve de İngilizce de kısaltmalarında TUC ve CUT gibi kısaltmalar sebebiyle karmaşa yaşanıp karar verilememesi sebebiyle son olarak UTC kısaltımı üzerinde birlik sağlanmıştır. Avrupa iddaa büroları tarafından canlı bahis siteleri hakkında varılan anlaşma sonucunda, kayıt olma bonusu aktif hale getirildi.

Atomik yönden hesaplandığında Güneş sistemi zamanına göre hesaplanmış olan GMT ile arasında çok az farklılık bulunmaktadır. Günlük kullanımda ise bu farklılıklar çok fazla etkilememektedir.

GMT Nedir?

Greenwich ortalama zamanı anlamına gelen GMT’nin açılımı Greenwixh Mean Time’dır. Greenwich, adını Londra’da güneydoğuda bulunan Greenwich kasabasından almaktadır. Greenwich’de bulunan rasathanenin üzerinde bulunan hayali çizgi meridyen, başlangıç meridyeni (0°) olarak kabul edilmiştir. GMT, başlangıç meridyenine göre de ortalama güneş zamanları hesaplanan ve bu zamanlara göre dünyamızda farklı zaman dilimlerine bölünmesidir. Boylamlar arası 4 dakika olarak hesaplanmaktadır. Kayıt olma bonusunun aktif hale getirilmesinden bir süre sonra ise canlı bahis sitelerine olan ilginin artışı gözle görülür hale geldi. Bu sebeple de her 15 derecelik meridyen tam olarak bir saate eşit zaman dilimi olarak kabul görmüştür. 15 derecelik meridyenin bir saat olarak kabul görmesinin sonucunda ise dünyamız 12 saat doğu ve de 12 saat batı olmak üzere 24 saatlik dilim haline gelmiştir. Başlangıç meridyeninin bulunduğu Greenwich’den doğuya doğru gidildikçe saatler ileri yani artı yönüne gitmektedir. Tam tersi batı yönüne doğru eksi yöne ilerlediği takdirde de saatler geri gitmektedir.

Türkiye’de UTC

Avrupa bahis ve canlı iddaa siteleri listesinin yanında artık kayıt olma bonusu veren canlı bahis sitelerinin de listesini yayınlayacak. Türkiye, zaman dilimi olarak Uzak Doğu Avrupa zaman diliminde yer almaktadır. Bu sebeple de Türkiye saati UTC+3 olarak görülmüştür. UTC+3 ne anlama gelmektedir? Bu demektir ki, Türkiye saati UTC’den üç saat ileride yer almaktadır. Yaz saati uygulaması ise 8 Eylül 2016’da kaldırılmıştır. Geçmişte ise Osmanlı dönemlerinde saatler, Ayasofya’nın kubbesinden geçtiği öngörülen ve de Arz-ı Halife ya da Arz-ı İstanbul olarak adlandırılmış olan meridyene göre ayarlanmıştır. Daha sonraları 1925’de, saat dilimlerinin uluslararası bir standart haline gelmesi ile birlikte GMT sistemi kabul edilmiştir.

amatör telsizcilik yönetmeliği

Amatör Telsizcilik Yönetmeliği

Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği

Yönetmeliğin amacı, özel amaçlar için bulunan frekans bandları ile çıkış gücünde çalışan ve diğer sistemlerdeki elektromanyetik girişimlere sebep olmayan, elektromanyetik girişimlere açık kullanılan ve de kurumca belirlenmiş teknik düzenlemelerde uygun telsiz cihazlar ve sistemlerin, herhangi bir telsiz kurma ya da kullanma izni ve telsiz ruhsatına ihtiyaç duyulmaksızın, gerek kalmadan kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Yönetmelik, 5 Kasım 2008’de 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 36. ve de 37. maddelerine dayandırılarak hazırlanmıştır. Bahis firmaları, gelişen teknoloji ile birlikte yeni yüzyılda yeni değişikliklere el attı. Yoğunluğun yurtdışı bahis siteleri tarafında olmasından dolayı yeniliklerinde en fazla yurtdışı bahis sitelerinde görüleceğini belirtti.

Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Telsiz kurma, kullanma, kullanma izni, ruhsatname verilmesi,izin ve ruhsatnamenin süresi, yenilenmesi, değişikliği ve iptaline ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde öngörülmüş telsiz cihazlarının ve sistemlerinin kurulması ve kullanılması, nakili, işletme tiplerinin değişmesi, devir edilmesi ve de hizmet dışında bırakılması işlemlerinde kullanıcıların da tabi olacağı ile ilgili hususları bu yönetmelikle belirlenmektedir. En büyük yeniliğin her türlü iletişim aracından bedava bahis oynamak olduğunu belirten bahis firmaları, yurtdışı bahis siteleri arasından çoğunun bu sisteme geçtiğini de ekledi. Radyo, televizyon yayınlarına ilişkin husus ve kanunlarda belirtilen hükümlere bağlı kalmak kaydı ile, kamudaki kurum ve kuruluşlarının ve gerçek, tüzel kişiler tarafınca telsiz cihazların ve sistemlerinin kurulması, kullanılmasında uygulanacak olan işlemlerin usul ve esaslarının yanında yapılacak işleri ve işlemleri de kapsayan yönetmeliktir.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Amatör Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği

Yönetmeliğin amacı, amatör telsizcilik sınavlarına ve bu amatör telsizcilik belgelerinin verilmelerine ilişkin hususların ve de usul ve esaslarının belirlenmesidir. Amatör telsizcilik faaliyetlerinde bulunmak isteyen ya da bulunanlara ve de amatör telsizcilik belgesi verilmesi ile ilişkili işlemleri kapsayan yönetmeliktir.

Spektrum Yönetimi Yönetmeliği

Spektrumun planlanması, yönetimi, frekans tahsisleri, ulusal, uluslararası koordinasyonu, tescili, frekansların etkin ve de verimli kullanılması gerektiğininde tahsis edilmiş olan frekansın geri alınması ve de yeniden tahsis edilmesine ilişkin hususların usul ve esaslarını belirlemekte ve düzenlemektedir. Radyo ve TV yayınları ile ilgili kanunda öngörülen hükümlere bağlı kalmak şartı ile, spektrum yönetiminin kapsamında asıl ilke ve esasları, Milli Frekans Planının hazırlanması ve de güncellenmesi, frekans tahsisi ve ulusal, uluslararası koordinasyonu, tescili, tahsis edilmiş olan frekansların geri alınması ya da yeniden tahsis edilmesi bu yönetmeliğin usul ve esaslarını kapsamaktadır. Bedava bahis oynamak zor bir sistem gibi dursa da ayrıntılarının verilmesinin ardından çok basit bir işlem olduğu görülmekte. Bahis firmaları bu ve bunun gibi birçok yeniliğe başlanacağını da belirtti.